Sesiune de comunicări științifice pe probleme de mobilizare

Cuvântul de deschidere al gl. lt. dr. Teodor Frunzeti - foto Dumitru TOMA

Cuvântul de deschidere al gl. lt. dr. Teodor Frunzeti - foto Dumitru TOMA