Ziua NATO celebrată la sediul Ministerului Apărării Naționale (NATO's Day was celebrated at the MoND HQ)

ªeful Statului Major General primeºte salutul Gãrzii de onoare (Chief of General Staff salutes the Guard of Honor)- foto Dumitru Toma

Șeful Statului Major General primește salutul Gărzii de onoare (Chief of General Staff salutes the Guard of Honor)- foto Dumitru Toma