Repatrierea maiorului (p.m.) Tiberius Petre (Repatriation of Major post mortem Tiberius Petre)

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony)- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony)- foto Cătălin Ovreiu