Secretarul de stat Dan Tătaru s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (State Secretary Dan Tataru met the representatives of the National Association of Military Personnel in reserve and in retreat)

Aspect din timpul discuþiilor cu reprezentanþii asociaþiei (Aspect from the talks)- foto Dumitru Toma

Aspect din timpul discuțiilor cu reprezentanții asociației (Aspect from the talks)- foto Dumitru Toma