Secretarul de stat Dan Tătaru s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (State Secretary Dan Tataru met the representatives of the National Association of Military Personnel in reserve and in retreat)

Secretarul de stat Dan Tãtaru pe timpul discuþiilor cu reprezentanþii asociaþiei (State Secretray Dan Tataru during the talks with the Association's representatives)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru pe timpul discuțiilor cu reprezentanții asociației (State Secretray Dan Tataru during the talks with the Association's representatives)- foto Dumitru Toma