Secretarul de stat Dan Tătaru s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (State Secretary Dan Tataru met the representatives of the National Association of Military Personnel in reserve and in retreat)

Reprezentanþii Asociaþiei Naþionale a Cadrelor Militare în Rezervã ºi în Retragere (Representatives of the Associaation)- foto Dumitru Toma

Reprezentanții Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (Representatives of the Associaation)- foto Dumitru Toma