Intrarea cortegiului funerar pe aleea Cimitirului Eroilor din Târgu-Mureº (The burial procession on the alley on the Graveyard of the Heroes in Targu Mures)- foto Dorel DanciuAspecte din timpul ceremonialului (Aspect from the ceremony)- foto Dorel DanciuAspecte din timpul ceremonialului (Aspect from the ceremony)- foto Dorel Danciu
Intrarea cortegiului funerar pe aleea Cimitirului Eroilor din Târgu-Mureș (The burial procession on the alley on the Graveyard of the Heroes in Targu Mures)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 865 ori.
Aspecte din timpul ceremonialului (Aspect from the ceremony)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 863 ori.
Aspecte din timpul ceremonialului (Aspect from the ceremony)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 878 ori.
În semn de recunoºtinþã, secretarul de stat Dan Tãtaru înmâneazã soþiei eroului Tiberius Petre drapelul României (State Secretary Dan Tataru gives the Flag of Romania to the hero Tiberius Petre's wife as sign of gratitude)- foto Dorel DanciuReprezentanþii conducerii MApN alãturi de familie (MoND representatives and the family)- foto Dorel DanciuAspect din timpul ceremoniei religioase (Aspect from the religious ceremony)- foto Dorel Danciu
În semn de recunoștință, secretarul de stat Dan Tătaru înmânează soției eroului Tiberius Petre drapelul României (State Secretary Dan Tataru gives the Flag of Romania to the hero Tiberius Petre's wife as sign of gratitude)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 890 ori.
Reprezentanții conducerii MApN alături de familie (MoND representatives and the family)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 868 ori.
Aspect din timpul ceremoniei religioase (Aspect from the religious ceremony)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 829 ori.
Prefectul judeþului Mureº, Emil Marius Paºcan, citeºte mesajul de condoleanþe transmis de primul-ministru (The Prefect of Mures County, Emil Marius Pascan reads the Prime Minister's message of condolences) - foto Dorel DanciuColonelul Marius Craciun citeºte Ordinul de avansare la gradul de maior p.m. (Colonel Marius Craciun reads the Order of appointment in rank of Major post mortem)- foto Dorel DanciuGeneralul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT, citeºte Decretul prezidenþial de decorare a eroului Tiberius Petre (Major General Dan Ghica-Radu, chief of Land Forces' Staff, reads the Presidential Order of decoration of the hero Tiberius Petre) - foto Dorel Danciu
Prefectul județului Mureș, Emil Marius Pașcan, citește mesajul de condoleanțe transmis de primul-ministru (The Prefect of Mures County, Emil Marius Pascan reads the Prime Minister's message of condolences) - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 770 ori.
Colonelul Marius Craciun citește Ordinul de avansare la gradul de maior p.m. (Colonel Marius Craciun reads the Order of appointment in rank of Major post mortem)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 875 ori.
Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT, citește Decretul prezidențial de decorare a eroului Tiberius Petre (Major General Dan Ghica-Radu, chief of Land Forces' Staff, reads the Presidential Order of decoration of the hero Tiberius Petre) - foto Dorel Danciu
Vizualizat: 842 ori.
Secretarul de stat Dan Tãtaru transmite mesajul de condoleanþe al ministrului apãrãrii naþionale ºi al întregului personal al MApN (State Secretary Dan Tataru transmits the message of condolences of the Minister of National Defense and of the entire MoND personnel)- foto Dorel DanciuReprezentantul partenerilor americani din Afganistan transmite un mesaj de condoleanþe (The representative of the US partners from Afghanistan transmits the message of condolences)- foto Dorel Danciu
Secretarul de stat Dan Tătaru transmite mesajul de condoleanțe al ministrului apărării naționale și al întregului personal al MApN (State Secretary Dan Tataru transmits the message of condolences of the Minister of National Defense and of the entire MoND personnel)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 799 ori.
Reprezentantul partenerilor americani din Afganistan transmite un mesaj de condoleanțe (The representative of the US partners from Afghanistan transmits the message of condolences)- foto Dorel Danciu
Vizualizat: 858 ori.