Aspecte de la funeraliile eroului Tiberius Petre (Aspects from the funerals of the hero Tiberius Petre)

Colonelul Marius Craciun citeºte Ordinul de avansare la gradul de maior p.m. (Colonel Marius Craciun reads the Order of appointment in rank of Major post mortem)- foto Dorel Danciu

Colonelul Marius Craciun citešte Ordinul de avansare la gradul de maior p.m. (Colonel Marius Craciun reads the Order of appointment in rank of Major post mortem)- foto Dorel Danciu