Aspecte de la funeraliile eroului Tiberius Petre (Aspects from the funerals of the hero Tiberius Petre)

Generalul-maior Dan Ghica-Radu, ºeful SMFT, citeºte Decretul prezidenþial de decorare a eroului Tiberius Petre (Major General Dan Ghica-Radu, chief of Land Forces' Staff, reads the Presidential Order of decoration of the hero Tiberius Petre) - foto Dorel Danciu

Generalul-maior Dan Ghica-Radu, șeful SMFT, citește Decretul prezidențial de decorare a eroului Tiberius Petre (Major General Dan Ghica-Radu, chief of Land Forces' Staff, reads the Presidential Order of decoration of the hero Tiberius Petre) - foto Dorel Danciu