Aspecte de la funeraliile eroului Tiberius Petre (Aspects from the funerals of the hero Tiberius Petre)

În semn de recunoºtinþã, secretarul de stat Dan Tãtaru înmâneazã soþiei eroului Tiberius Petre drapelul României (State Secretary Dan Tataru gives the Flag of Romania to the hero Tiberius Petre's wife as sign of gratitude)- foto Dorel Danciu

În semn de recunoștință, secretarul de stat Dan Tătaru înmânează soției eroului Tiberius Petre drapelul României (State Secretary Dan Tataru gives the Flag of Romania to the hero Tiberius Petre's wife as sign of gratitude)- foto Dorel Danciu