Aspecte de la funeraliile eroului Tiberius Petre (Aspects from the funerals of the hero Tiberius Petre)

Intrarea cortegiului funerar pe aleea Cimitirului Eroilor din Târgu-Mureº (The burial procession on the alley on the Graveyard of the Heroes in Targu Mures)- foto Dorel Danciu

Intrarea cortegiului funerar pe aleea Cimitirului Eroilor din Târgu-Mureş (The burial procession on the alley on the Graveyard of the Heroes in Targu Mures)- foto Dorel Danciu