Aspecte de la funeraliile eroului Tiberius Petre (Aspects from the funerals of the hero Tiberius Petre)

Prefectul judeþului Mureº, Emil Marius Paºcan, citeºte mesajul de condoleanþe transmis de primul-ministru (The Prefect of Mures County, Emil Marius Pascan reads the Prime Minister's message of condolences) - foto Dorel Danciu

Prefectul județului Mureș, Emil Marius Pașcan, citește mesajul de condoleanțe transmis de primul-ministru (The Prefect of Mures County, Emil Marius Pascan reads the Prime Minister's message of condolences) - foto Dorel Danciu