Aspecte de la funeraliile eroului Tiberius Petre (Aspects from the funerals of the hero Tiberius Petre)

Secretarul de stat Dan Tãtaru transmite mesajul de condoleanþe al ministrului apãrãrii naþionale ºi al întregului personal al MApN (State Secretary Dan Tataru transmits the message of condolences of the Minister of National Defense and of the entire MoND personnel)- foto Dorel Danciu

Secretarul de stat Dan Tătaru transmite mesajul de condoleanțe al ministrului apărării naționale și al întregului personal al MApN (State Secretary Dan Tataru transmits the message of condolences of the Minister of National Defense and of the entire MoND personnel)- foto Dorel Danciu