Sesiunea anuală de comunicări științifice STRATEGII XXI ("STRATEGII XXI" session of scientific papers at the National Defense University)

Expoziþie de carte în cadrul sesiunii de comunicãri ºtiinþifice (Book shop at the session of scientific papers)- foto Vlãduþu Marius

Expoziție de carte în cadrul sesiunii de comunicări științifice (Book shop at the session of scientific papers)- foto Vlăduțu Marius