Sesiunea anuală de comunicări științifice STRATEGII XXI ("STRATEGII XXI" session of scientific papers at the National Defense University)

Expoziþie în cadrul sesiunii de comunicãri ºtiinþifice (Exhibition within the session of scientific papers)- foto Vlãduþu Marius

Expoziție în cadrul sesiunii de comunicări științifice (Exhibition within the session of scientific papers)- foto Vlăduțu Marius