Mnistrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, împreunã cu ministrul olandez al apãrãrii, Eimert van Middelkoop, salutã Drapelul de luptã (Minister of National Defense, Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense, Eimert van Middlekoop salute the Combat Flag) - foto Mihai EgorovCei doi miniºtri trec în revistã Garda de onoare (The two Ministers review the Guard of Honor) - foto Mihai EgorovMiniºtrii olandez ºi român al apãrãrii primesc onorul Gãrzii de onoare la Comandamentul Flotei (The Romanian and the Dutch Defense Ministers salute the Guard of Honor)- foto Mihai Egorov
Mnistrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, împreună cu ministrul olandez al apărării, Eimert van Middelkoop, salută Drapelul de luptă (Minister of National Defense, Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense, Eimert van Middlekoop salute the Combat Flag) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 133 ori.
Cei doi miniștri trec în revistă Garda de onoare (The two Ministers review the Guard of Honor) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 147 ori.
Miniștrii olandez și român al apărării primesc onorul Gărzii de onoare la Comandamentul Flotei (The Romanian and the Dutch Defense Ministers salute the Guard of Honor)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 161 ori.
Grup de militari pregãtind exerciþiul (A group of militaries are preparing the exercise)- foto Mihai EgorovAspect din timpul exerciþiului "Cooperative Lion 09" (Aspect from "Cooperative Lion 09" exercise)- foto Mihai EgorovExerciþiul de la Rasova (The exercise in Rasova)- foto Mihai Egorov
Grup de militari pregătind exercițiul (A group of militaries are preparing the exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 163 ori.
Aspect din timpul exercițiului "Cooperative Lion 09" (Aspect from "Cooperative Lion 09" exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 168 ori.
Exercițiul de la Rasova (The exercise in Rasova)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 172 ori.
Navã olandezã pe timpul exerciþiului (The Dutch ship during the exercise)- foto Mihai EgorovMilitari  participanþi la exerciþiu (The militaries - participants in the exercise)- foto Mihai EgorovMilitari participanþi la exerciþiu (The militaries - participants in the exercise)- foto Mihai Egorov
Navă olandeză pe timpul exercițiului (The Dutch ship during the exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 174 ori.
Militari participanți la exercițiu (The militaries - participants in the exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 173 ori.
Militari participanți la exercițiu (The militaries - participants in the exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 166 ori.
Nava olandezã de desant HNLMS Johan de Witt (The Dutch HNLMS Johan de Witt ship)- foto Mihai EgorovHNLMS Johan de Witt acostatã în Portul Constanþa (HNLMS Johan de Witt accosts in Constanta port) - foto Mihai EgorovImagine în interiorul navei olandeze Johan de Witt (Inside the Johan de Witt ship) - foto Mihai Egorov
Nava olandeză de desant HNLMS Johan de Witt (The Dutch HNLMS Johan de Witt ship)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 157 ori.
HNLMS Johan de Witt acostată în Portul Constanța (HNLMS Johan de Witt accosts in Constanta port) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 158 ori.
Imagine în interiorul navei olandeze Johan de Witt (Inside the Johan de Witt ship) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 164 ori.
Aspect de la exerciþiul de la Rasova (Aspect from the exercise in Rasova)- foto Mihai EgorovNo highlight!
Aspect de la exercițiul de la Rasova (Aspect from the exercise in Rasova)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 164 ori.
Album: Untitled
Actualizat: 07/02/19
Contine: 0 poze.
Vizualizat: 166 ori.