Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul "Cooperative Lion 09" (Day of Distinguished Visitors at "Cooperative Lion 09" exercise

Mnistrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, împreunã cu ministrul olandez al apãrãrii, Eimert van Middelkoop, salutã Drapelul de luptã (Minister of National Defense, Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense, Eimert van Middlekoop salute the Combat Flag) - foto Mihai Egorov

Mnistrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, împreună cu ministrul olandez al apărării, Eimert van Middelkoop, salută Drapelul de luptă (Minister of National Defense, Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense, Eimert van Middlekoop salute the Combat Flag) - foto Mihai Egorov