Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul "Cooperative Lion 09" (Day of Distinguished Visitors at "Cooperative Lion 09" exercise

Miniºtrii olandez ºi român al apãrãrii primesc onorul Gãrzii de onoare la Comandamentul Flotei (The Romanian and the Dutch Defense Ministers salute the Guard of Honor)- foto Mihai Egorov

Miniștrii olandez și român al apărării primesc onorul Gărzii de onoare la Comandamentul Flotei (The Romanian and the Dutch Defense Ministers salute the Guard of Honor)- foto Mihai Egorov