Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul "Cooperative Lion 09" (Day of Distinguished Visitors at "Cooperative Lion 09" exercise

Navã olandezã pe timpul exerciþiului (The Dutch ship during the exercise)- foto Mihai Egorov

Navă olandeză pe timpul exercițiului (The Dutch ship during the exercise)- foto Mihai Egorov