Mnistrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, împreunã cu ministrul olandez al apãrãrii, Eimert van Middelkoop, salutã Drapelul de luptã (Minister of National Defense Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense Eimert van Middelkoop salute the Comabat Colors)- foto Mihai EgorovCei doi miniºtri trec în revistã Garda de onoare (The two Defense Ministers review the Guard of Honor)- foto Mihai EgorovMiniºtrii olandez ºi român al apãrãrii primesc onorul Gãrzii de onoare la Comandamentul Flotei (the Romanian and the Dutch Defense Ministers are honored by the Guard of Honor at the Flotilla Command HQ)- foto Mihai Egorov
Mnistrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, împreună cu ministrul olandez al apărării, Eimert van Middelkoop, salută Drapelul de luptă (Minister of National Defense Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense Eimert van Middelkoop salute the Comabat Colors)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 857 ori.
Cei doi miniștri trec în revistă Garda de onoare (The two Defense Ministers review the Guard of Honor)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 878 ori.
Miniștrii olandez și român al apărării primesc onorul Gărzii de onoare la Comandamentul Flotei (the Romanian and the Dutch Defense Ministers are honored by the Guard of Honor at the Flotilla Command HQ)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 806 ori.
Grup de militari pregãtind exerciþiul (A group of militaries making the preparations for the exercise) - foto Mihai EgorovAspect din timpul exerciþiului Cooperative Lion 09 (Aspect from "Cooperative Lion 09" exercise) - foto Mihai EgorovExerciþiul de la Rasova (The exercise in Rasova)- foto Mihai Egorov
Grup de militari pregătind exercițiul (A group of militaries making the preparations for the exercise) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 908 ori.
Aspect din timpul exercițiului Cooperative Lion 09 (Aspect from "Cooperative Lion 09" exercise) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1035 ori.
Exercițiul de la Rasova (The exercise in Rasova)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1284 ori.
Nava olandezã pe timpul exerciþiului (Dutch ship during the exercise)- foto Mihai EgorovMilitari  participanþi la exerciþiu (The militaries participating in the exercise)- foto Mihai EgorovMilitari participanþi la exerciþiu(The militaries participating in the exercise) - foto Mihai Egorov
Nava olandeză pe timpul exercițiului (Dutch ship during the exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1117 ori.
Militari participanți la exercițiu (The militaries participating in the exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1033 ori.
Militari participanți la exercițiu(The militaries participating in the exercise) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 915 ori.
Nava olandezã de desant HNLMS Johan de Witt (The Dutch "HNLMS Johan de Witt" ship) - foto Mihai EgorovHNLMS Johan de Witt acostatã în Portul Constanþa ("HNLMS Johan de Witt" accosted in Constanta port)- foto Mihai EgorovImagine în interiorul navei olandeze Johan de Witt (Inside the Dutch "Johan de Witt" ship)- foto Mihai Egorov
Nava olandeză de desant HNLMS Johan de Witt (The Dutch "HNLMS Johan de Witt" ship) - foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1004 ori.
HNLMS Johan de Witt acostată în Portul Constanța ("HNLMS Johan de Witt" accosted in Constanta port)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1244 ori.
Imagine în interiorul navei olandeze Johan de Witt (Inside the Dutch "Johan de Witt" ship)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1045 ori.
Aspect de la exerciþiul de la Rasova (Aspect from Rasova exercise)- foto Mihai Egorov
Aspect de la exercițiul de la Rasova (Aspect from Rasova exercise)- foto Mihai Egorov
Vizualizat: 1252 ori.