Ziua Distinșilor Vizitatori (Day of Distinguished Visitors)

Mnistrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, împreunã cu ministrul olandez al apãrãrii, Eimert van Middelkoop, salutã Drapelul de luptã (Minister of National Defense Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense Eimert van Middelkoop salute the Comabat Colors)- foto Mihai Egorov

Mnistrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, împreună cu ministrul olandez al apărării, Eimert van Middelkoop, salută Drapelul de luptă (Minister of National Defense Mihai Stanisoara and the Dutch Minister of Defense Eimert van Middelkoop salute the Comabat Colors)- foto Mihai Egorov