Ziua Distinșilor Vizitatori (Day of Distinguished Visitors)

Aspect din timpul exerciþiului Cooperative Lion 09 (Aspect from "Cooperative Lion 09" exercise) - foto Mihai Egorov

Aspect din timpul exercițiului Cooperative Lion 09 (Aspect from "Cooperative Lion 09" exercise) - foto Mihai Egorov