Militarii din garnizoanele Dej și Focșani participă la împădurire (The militaries from Dej and Focsani are participating in the plant with timber campaign)

Militari din garnizoana Focºani participã la "Sãptãmâna curãþeniei" (The militaries from Focsani garrison are participating in "Saptamana curateniei")- foto Marian Geanã

Militari din garnizoana Focșani participă la "Săptămâna curățeniei" (The militaries from Focsani garrison are participating in "Saptamana curateniei")- foto Marian Geană