Aspecte din timpul funeraliilor mr(pm) Iuliu-Vasile Unguraș (Aspects from the funerals of Major (post mortem) Iuliu-Vasile Unguraș)

În semn de recunoºtinþã, familia primeste drapelul (The relatives receive the Flag as sign of gratitude) - foto Emil Moritz

În semn de recunoștință, familia primeste drapelul (The relatives receive the Flag as sign of gratitude) - foto Emil Moritz