Ministrul apărării din Republica Angola în vizită oficială la MApN (Minister of Defense from the Republic Angola in official visit at the MoND HQ)

Aspecte de la primirea oficialã (Aspect from the official visit)- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspecte de la primirea oficială (Aspect from the official visit)- foto Cătălin Ovreiu