Ministrul apărării din Republica Angola în vizită oficială la MApN (Minister of Defense from the Republic Angola in official visit at the MoND HQ)

Aspecte de la discuþiile oficiale(Aspect from the official talks) 
- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspecte de la discuțiile oficiale(Aspect from the official talks)
- foto Cătălin Ovreiu