Ministrul apărării din Republica Angola în vizită oficială la MApN (Minister of Defense from the Republic Angola in official visit at the MoND HQ)

Comandantul (rectorul) UNAp, generalul-locotenent prof.univ.dr. Teodor Frunzeti, ureazã bun venit generalului Kundi Paihama, ministrul apãrãrii din Republica Angola (NUD commander(rector)LT.General Professor Teodor Frunzeti Ph.D. welcomes General Kundi Paihama, Minister of Defense from the Republic of Angola) - foto Cãtãlin Ovreiu

Comandantul (rectorul) UNAp, generalul-locotenent prof.univ.dr. Teodor Frunzeti, urează bun venit generalului Kundi Paihama, ministrul apărării din Republica Angola (NUD commander(rector)LT.General Professor Teodor Frunzeti Ph.D. welcomes General Kundi Paihama, Minister of Defense from the Republic of Angola) - foto Cătălin Ovreiu