Festivitate de decernare a diplomelor de absolvire la Colegiul Național de Apărare (Ceremony of award of graduation diplomas at the National Defense College)

Secretarul de stat Dan Tãtaru felicitã un absolvent al Colegiului (State Secretary dan Tataru congratulates a graduate)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru felicită un absolvent al Colegiului (State Secretary dan Tataru congratulates a graduate)- foto Dumitru Toma