Echipa OMLT la final de misiune (The OMLT 1 team at the end of the mission)- foto echipa OMLTCeremonia de predare-primire a mandatului între Echipa Operaþionalã de Consiliere ºi Legãturã din Brigada 81 Mecanizatã Bistriþa ºi militari din Brigada 8 Artilerie Mixtã Focºani (Handing over ceremony between OMLT from the 81st Mechanized Brigade Bistrita anf the militaries from the 8th Joint Artillery Brigade Focsani)- foto echipa OMLTEchipa OMLT împreunã cu partenerii americani  (The OMLT and the US partners)- foto echipa OMLT
Echipa OMLT la final de misiune (The OMLT 1 team at the end of the mission)- foto echipa OMLT
Vizualizat: 2173 ori.
Ceremonia de predare-primire a mandatului între Echipa Operațională de Consiliere și Legătură din Brigada 81 Mecanizată Bistrița și militari din Brigada 8 Artilerie Mixtă Focșani (Handing over ceremony between OMLT from the 81st Mechanized Brigade Bistrita anf the militaries from the 8th Joint Artillery Brigade Focsani)- foto echipa OMLT
Vizualizat: 1771 ori.
Echipa OMLT împreună cu partenerii americani (The OMLT and the US partners)- foto echipa OMLT
Vizualizat: 1696 ori.
Aspecte din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony)- foto echipa OMLTGeneralul de brigadã Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operaþional Întrunit, primeºte raportul de la cei doi comandanþi  (Brigade General Visarion Neagoe, commander of Joint Operational Command receives the report from the two commanders)- foto echipa OMLTColonelul Ioan Manci ureazã bun venit acasã echipei OMLT - foto Cristi Teglaº
Aspecte din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony)- foto echipa OMLT
Vizualizat: 1626 ori.
Generalul de brigadă Visarion Neagoe, comandantul Comandamentului Operațional Întrunit, primește raportul de la cei doi comandanți (Brigade General Visarion Neagoe, commander of Joint Operational Command receives the report from the two commanders)- foto echipa OMLT
Vizualizat: 1654 ori.
Colonelul Ioan Manci urează bun venit acasă echipei OMLT - foto Cristi Teglaș
Vizualizat: 1190 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de repatriere - foto Cristi TeglaºAspect din timpul ceremoniei de repatriere - foto Cristi TeglaºBucuria revederii - foto Cristi Teglaº
Aspect din timpul ceremoniei de repatriere - foto Cristi Teglaș
Vizualizat: 1097 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de repatriere - foto Cristi Teglaș
Vizualizat: 1146 ori.
Bucuria revederii - foto Cristi Teglaș
Vizualizat: 1168 ori.