Sosirea aeronavelor americane F-15E (The US F-15E arrival)

Sosirea aeronavelor F-15E la Câmpia Turzii (Arrival of F15E on Campia Turzii)- foto Marian Dobre

Sosirea aeronavelor F-15E la Câmpia Turzii (Arrival of F15E on Campia Turzii)- foto Marian Dobre