Aspecte din timpul exercițiului (Aspects from the exercise)

Pimul echipaj mixt Cãpitan-comandorul Adrian MOTORGA ºi 1st Locotenent George E.Cannon III - foto Marian Dobre

Pimul echipaj mixt Căpitan-comandorul Adrian MOTORGA și 1st Locotenent George E.Cannon III - foto Marian Dobre