Ceremonie militară la Monumentul Eroilor Artileriști (Military ceremony at the Artillery Heroes Monument)

Coroane de flori depuse la Monumentul Eroilor Artileriºti cu prilejul Zilei Forþelor Terestre (Lay of wreaths at the Artillery Heroes Monument)- foto Eugen Mihai

Coroane de flori depuse la Monumentul Eroilor Artileriști cu prilejul Zilei Forțelor Terestre (Lay of wreaths at the Artillery Heroes Monument)- foto Eugen Mihai