Ceremonie militară la Monumentul Eroilor Artileriști (Military ceremony at the Artillery Heroes Monument)

Personalitãþi din conducerea Ministerului Apãrãrii Naþionale prezente la ceremonie (MoND personalities)- foto Eugen Mihai

Personalități din conducerea Ministerului Apărării Naționale prezente la ceremonie (MoND personalities)- foto Eugen Mihai