Ceremonie militară la Monumentul Eroilor Artileriști (Military ceremony at the Artillery Heroes Monument)

Secretarul de stat Viorel Oancea primeºte onorul la Monumentul Eroilor Artileriºti (State Secretary receives the honor at the Artillery Heroes Monument)- foto Eugen Mihai

Secretarul de stat Viorel Oancea primește onorul la Monumentul Eroilor Artileriști (State Secretary receives the honor at the Artillery Heroes Monument)- foto Eugen Mihai