Ceremonii militare desfășurate în teatrele de operații (Military ceremonies in the theatres of operations)

Defilarea "Scorpionilor roºii" în Camp Dracula (Red Scorpions' parade in Camp Dracula)- foto Oliver Anghel

Defilarea "Scorpionilor roșii" în Camp Dracula (Red Scorpions' parade in Camp Dracula)- foto Oliver Anghel