Ceremonii militare desfășurate în teatrele de operații (Military ceremonies in the theatres of operations)

Oficialitãþile prezente la ceremonia desfãºuratã în Baza Lagman (Officials during the ceremony) - foto Constantin Mireanu

Oficialitățile prezente la ceremonia desfășurată în Baza Lagman (Officials during the ceremony) - foto Constantin Mireanu