Ceremonii militare desfășurate în teatrele de operații (Military ceremonies in the theatres of operations)

Generalul de brigadã Cãtãlin Tomescu trece în revistã militarii Batalionului 26 Infanterie dislocaþi la Tallil, Irak (Brigade General Catalin Tomescu reviews the militaries from the 26th Infantry Battalion, deployed in Tallil, Iraq)- foto Oliver Anghel

Generalul de brigadă Cătălin Tomescu trece în revistă militarii Batalionului 26 Infanterie dislocați la Tallil, Irak (Brigade General Catalin Tomescu reviews the militaries from the 26th Infantry Battalion, deployed in Tallil, Iraq)- foto Oliver Anghel