Copii în vizitã la Batalionul 335 Artilerie din Botoºani de Ziua Forþelor Terestre (Children in visit to the 335th Artillery Battalion from Botosani)- foto Daniel  BurlacuBatalionul 151 Infanterie "Lupii Negri" ºi-a deschis porþile cu ocazia Zilei Forþelor Terestre (The 151st Infantry Battalion "Lupii Negri" opened the gates on the Land Forces Day)- foto Daniel  BurlacuMilitarii Batalionului 634 Petrodava din Piatra Neamþ depun coroane de flori la Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial (Militaries from the 634th Battalion Petrodava from Piatra Neamt lay the wreaths at the Monument of the First World War Heroes)- foto Daniel  Burlacu
Copii în vizită la Batalionul 335 Artilerie din Botoșani de Ziua Forțelor Terestre (Children in visit to the 335th Artillery Battalion from Botosani)- foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 672 ori.
Batalionul 151 Infanterie "Lupii Negri" și-a deschis porțile cu ocazia Zilei Forțelor Terestre (The 151st Infantry Battalion "Lupii Negri" opened the gates on the Land Forces Day)- foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 703 ori.
Militarii Batalionului 634 Petrodava din Piatra Neamț depun coroane de flori la Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial (Militaries from the 634th Battalion Petrodava from Piatra Neamt lay the wreaths at the Monument of the First World War Heroes)- foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 759 ori.
O floare pentru eroi - Monumentul Eroilor din al II-lea Rãzboi Mondial - Batalionul 335 Artilerie Botoºani(Flowers for the heroes- the Monument of the Second World War Heroes- the 335th Artillery Battalion Botosani)- foto Daniel  BurlacuSlujbã religioasã organizatã cu Ocazia Zilei Forþelor Terestre la Brigada 15 Mecanizatã "Podu Inalt" din Iaºi (Religious ceremony at the 15th Mechanized Brigade Podu Inalt from Iasi) - foto Daniel  BurlacuZiua Porþilor Deschise la Batalionul 335 Artilerie din Botoºani (Day of the Open Gates at the 335th Artillery Battalion from Botosani)- foto Daniel  Burlacu
O floare pentru eroi - Monumentul Eroilor din al II-lea Război Mondial - Batalionul 335 Artilerie Botoșani(Flowers for the heroes- the Monument of the Second World War Heroes- the 335th Artillery Battalion Botosani)- foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 727 ori.
Slujbă religioasă organizată cu Ocazia Zilei Forțelor Terestre la Brigada 15 Mecanizată "Podu Inalt" din Iași (Religious ceremony at the 15th Mechanized Brigade Podu Inalt from Iasi) - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 661 ori.
Ziua Porților Deschise la Batalionul 335 Artilerie din Botoșani (Day of the Open Gates at the 335th Artillery Battalion from Botosani)- foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 631 ori.
Depuneri de coroane la Monumentul eroilor din Piteºti de Ziua Forþelor Terestre (Lay of wreaths at the Monument of the Heroes from Pitesti)- foto Dan ArsenescuExpoziþie de tehnicã militarã a ªcolii de Aplicaþie "Mihai Viteazul" Piteºti (Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan ArsenescuExpoziþie de tehnicã militarã a ªcolii de Aplicaþie "Mihai Viteazul" Piteºti(Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan Arsenescu
Depuneri de coroane la Monumentul eroilor din Pitești de Ziua Forțelor Terestre (Lay of wreaths at the Monument of the Heroes from Pitesti)- foto Dan Arsenescu
Vizualizat: 718 ori.
Expoziție de tehnică militară a Școlii de Aplicație "Mihai Viteazul" Pitești (Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan Arsenescu
Vizualizat: 793 ori.
Expoziție de tehnică militară a Școlii de Aplicație "Mihai Viteazul" Pitești(Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan Arsenescu
Vizualizat: 723 ori.
Expoziþie de tehnicã militarã a ªcolii de Aplicaþie "Mihai Viteazul" Piteºti(Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan ArsenescuExerciþiu demonstrativ la Brigada 8 Artilerie Mixtã Focºani (Demonstrative exercise at the 8th Joint Artillery Brigade Focsani)- foto Marian GeanãExpoziþie de tehnicã militarã în garnizoana Focºani (Military equipment show in Focsani garison)- foto Marian Geanã
Expoziție de tehnică militară a Școlii de Aplicație "Mihai Viteazul" Pitești(Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan Arsenescu
Vizualizat: 786 ori.
Exercițiu demonstrativ la Brigada 8 Artilerie Mixtă Focșani (Demonstrative exercise at the 8th Joint Artillery Brigade Focsani)- foto Marian Geană
Vizualizat: 697 ori.
Expoziție de tehnică militară în garnizoana Focșani (Military equipment show in Focsani garison)- foto Marian Geană
Vizualizat: 734 ori.