Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

Exerciþiu demonstrativ la Brigada 8 Artilerie Mixtã Focºani (Demonstrative exercise at the 8th Joint Artillery Brigade Focsani)- foto Marian Geanã

Exercițiu demonstrativ la Brigada 8 Artilerie Mixtă Focșani (Demonstrative exercise at the 8th Joint Artillery Brigade Focsani)- foto Marian Geană