Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

Expoziþie de tehnicã militarã în garnizoana Focºani (Military equipment show in Focsani garison)- foto Marian Geanã

Expoziție de tehnică militară în garnizoana Focșani (Military equipment show in Focsani garison)- foto Marian Geană