Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

Expoziþie de tehnicã militarã a ªcolii de Aplicaþie "Mihai Viteazul" Piteºti(Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan Arsenescu

Expoziție de tehnică militară a Școlii de Aplicație "Mihai Viteazul" Pitești(Military equipment show at Mihai Viteazu Training School from Pitesti)- foto Dan Arsenescu