Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

O floare pentru eroi - Monumentul Eroilor din al II-lea Rãzboi Mondial - Batalionul 335 Artilerie Botoºani(Flowers for the heroes- the Monument of the Second World War Heroes- the 335th Artillery Battalion Botosani)- foto Daniel  Burlacu

O floare pentru eroi - Monumentul Eroilor din al II-lea Război Mondial - Batalionul 335 Artilerie Botoșani(Flowers for the heroes- the Monument of the Second World War Heroes- the 335th Artillery Battalion Botosani)- foto Daniel Burlacu