Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

Slujbã religioasã organizatã cu Ocazia Zilei Forþelor Terestre la Brigada 15 Mecanizatã "Podu Inalt" din Iaºi (Religious ceremony at the 15th Mechanized Brigade Podu Inalt from Iasi) - foto Daniel  Burlacu

Slujbă religioasă organizată cu Ocazia Zilei Forțelor Terestre la Brigada 15 Mecanizată "Podu Inalt" din Iași (Religious ceremony at the 15th Mechanized Brigade Podu Inalt from Iasi) - foto Daniel Burlacu