Ceremonii militare desfășurate în țară (Military ceremonies ocurred in the country)

Ziua Porþilor Deschise la Batalionul 335 Artilerie din Botoºani (Day of the Open Gates at the 335th Artillery Battalion from Botosani)- foto Daniel  Burlacu

Ziua Porților Deschise la Batalionul 335 Artilerie din Botoșani (Day of the Open Gates at the 335th Artillery Battalion from Botosani)- foto Daniel Burlacu