Spectacol de gală dedicat Zilei Forțelor Terestre (Gala dedicated to the Day of the Land Forces)

Seful SMFT, general-maior Dan Ghica-Radu oferã Emblema de Onoare fostului ºef al Forþelor Terestre,general-locotenent Teodor Frunzeti (Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica Radu offers the Embleme of Honor to the former chief of Land Forces Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti) foto Dumitru Toma

Seful SMFT, general-maior Dan Ghica-Radu oferă Emblema de Onoare fostului șef al Forțelor Terestre,general-locotenent Teodor Frunzeti (Chief of Land Forces Staff, Major General Dan Ghica Radu offers the Embleme of Honor to the former chief of Land Forces Staff, Lieutenant General Teodor Frunzeti) foto Dumitru Toma