Comandorul dr. Alexandru Gãluºcã împreunã cu comandantul ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene, comandor Nicolae Jianu,  trec în revistã formaþia de soldaþi voluntari (Commander Alexandru Galusca, Ph.D. and the commander of the Air Force Training School, Commander nicolae Jianu are reviewing the volunteer soldiers)- foto Marian IrimiaComandorul dr. Alexandru Gãluºcã, reprezentantul ªefului SMFA, înmâneazã diploma de absolvire unui soldat voluntar(Commander Alexandru Galusca, Ph.D., the Land Forces Staff representative awards the graduation diploma to a volunteer soldier)-  foto Marian IrimiaDefilarea subunitãþilor de soldaþi voluntari (Parade of the volunteer soldiers)- foto Marian Irimia
Comandorul dr. Alexandru Gălușcă împreună cu comandantul Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene, comandor Nicolae Jianu, trec în revistă formația de soldați voluntari (Commander Alexandru Galusca, Ph.D. and the commander of the Air Force Training School, Commander nicolae Jianu are reviewing the volunteer soldiers)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 651 ori.
Comandorul dr. Alexandru Gălușcă, reprezentantul Șefului SMFA, înmânează diploma de absolvire unui soldat voluntar(Commander Alexandru Galusca, Ph.D., the Land Forces Staff representative awards the graduation diploma to a volunteer soldier)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 644 ori.
Defilarea subunităților de soldați voluntari (Parade of the volunteer soldiers)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 544 ori.
Plutoanele de soldaþi voluntari prezintã onorul (Honor paid by the volunteer soldiers)- foto Marian IrimiaAbsolvenþii Programului de Instruire (Graduates of the Training Programme)- foto Marian IrimiaCei 140 de soldaþi ºi gradaþi voluntari de la ªcoala de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc la festivitatea de absolvire (The 140 graduates of the "Aurel Vlaicu" Air Force Training School from Boboc during the graduation ceremony)- foto Marian Irimia
Plutoanele de soldați voluntari prezintă onorul (Honor paid by the volunteer soldiers)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 488 ori.
Absolvenții Programului de Instruire (Graduates of the Training Programme)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 577 ori.
Cei 140 de soldați și gradați voluntari de la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc la festivitatea de absolvire (The 140 graduates of the "Aurel Vlaicu" Air Force Training School from Boboc during the graduation ceremony)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 715 ori.
Impresii „la cald” ("Warm" impressions)- foto Marian Irimia
Impresii „la cald” ("Warm" impressions)- foto Marian Irimia
Vizualizat: 658 ori.