Festivitate de absolvire la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene "Aurel Vlaicu" de la Boboc (Graduation ceremony at "Aurel Vlaicu" Air Force Training School)

Comandorul dr. Alexandru Gãluºcã împreunã cu comandantul ªcolii de Aplicaþie pentru Forþele Aeriene, comandor Nicolae Jianu,  trec în revistã formaþia de soldaþi voluntari (Commander Alexandru Galusca, Ph.D. and the commander of the Air Force Training School, Commander nicolae Jianu are reviewing the volunteer soldiers)- foto Marian Irimia

Comandorul dr. Alexandru Gălușcă împreună cu comandantul Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene, comandor Nicolae Jianu, trec în revistă formația de soldați voluntari (Commander Alexandru Galusca, Ph.D. and the commander of the Air Force Training School, Commander nicolae Jianu are reviewing the volunteer soldiers)- foto Marian Irimia