Participanþi la convocarea aniversarã a consilierilor juridici din Ministerul Apãrãrii Naþionale (Participants in the anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius VlãduþuConvocare aniversarã a consilierilor juridici din Ministerul Apãrãrii Naþionale (Anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlãduþu Fotografie de grup (Family photo)- foto Marius Vlãduþu
Participanți la convocarea aniversară a consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naționale (Participants in the anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 915 ori.
Convocare aniversară a consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naționale (Anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 901 ori.
Fotografie de grup (Family photo)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1124 ori.
Colonelul Florin Maciu, ºeful Direcþiei legislaþie ºi asistenþã juridicã (dreapta), împreunã cu consilieri juridici activi ºi în rezervã (Colonel Florin Maciu, chief of Department and the legal adviser, in activity and reserve)- foto Marius Vlãduþu
Colonelul Florin Maciu, șeful Direcției legislație și asistență juridică (dreapta), împreună cu consilieri juridici activi și în rezervă (Colonel Florin Maciu, chief of Department and the legal adviser, in activity and reserve)- foto Marius Vlăduțu
Vizualizat: 1240 ori.