Justiția Militară la 90 de ani de existență (The 90th anniversary of the Military Justice)

Participanþi la convocarea aniversarã a consilierilor juridici din Ministerul Apãrãrii Naþionale (Participants in the anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlãduþu

Participanți la convocarea aniversară a consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naționale (Participants in the anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlăduțu