Justiția Militară la 90 de ani de existență (The 90th anniversary of the Military Justice)

Convocare aniversarã a consilierilor juridici din Ministerul Apãrãrii Naþionale (Anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlãduþu

Convocare aniversară a consilierilor juridici din Ministerul Apărării Naționale (Anniversary session at the MoND HQ)- foto Marius Vlăduțu